Privacyverklaring

 

 

PGstudio, gevestigd aan Magnoliastraat 6 9741 CS Groningen in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Je kunt me op de volgende manieren benaderen (ik ontvang het liefst e-mail, omdat ik overdag werk):

 

Magnoliastraat 6

9741 CS Groningen

Nederland
06 - 39 50 28 61

www.pgstudio.nl

Ik, Pascal Gorter, ben de Functionaris Gegevensbescherming van PGstudio.

 

Vragen?

 

Mail me via de onderstaande button (ik bekijk mijn postvak bijna elke dag):

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn producten en diensten of omdat je deze gegevens zelf aan mij gegeven hebt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website, producten en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan helaas niet controleren of een bezoeker echt ouder dan 16 is. Ik raad je dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van jouw kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over jouw kinderen verzameld worden zonder jouw toestemming.

 

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarig persoon, neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan verwijder ik deze informatie meteen.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • jouw de mogelijkheid bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij jou af te leveren;
 • het verzenden van het laatste nieuws van PGstudio, waaronder kortingen en kijkjes achter de schermen.

 

Heb je mijn gratis kleurboek al gezien?

 

Die kun je downloaden door op de volgende link te klikken. Dan krijg je het laatste nieuws van PGstudio er gratis bij:

Wettelijke verplichting

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

1. Gegevens die betrekking hebben op het afhandelen van uw betaling:

 • voor- en achternaam;
 • email;
 • adres;
 • telefoonnummer.

Ik bewaar deze gegevens 7 jaar voor de Belastingdienst omdat ik hiertoe wettelijk verplicht ben. Dit gaat vanaf het moment dat je jouw bestelling hebt afgerond.

 

2. Het verzenden van het laatste nieuws van PGstudio:

 • e-mail.

 

Ik bewaar jouw gegevens als je die voor de nieuwsbrief hebt verzonden en indien daar toestemming voor is gegeven.

 

Op deze manier kan ik je op de hoogte houden over het laatste nieuws over PGstudio, waaronder aanbiedingen, gratis kleurplaten, mijn nieuwste boeken en een blik in de keuken van PGstudio. Je krijgt het laatste nieuws gratis wanneer je je daarvoor inschrijft, of omdat je mijn boeken of kleurboeken download.

 

Je wordt uitgeschreven als je langer dan twee jaar mijn e-mails niet meer leest en verder geen aankopen hebt gedaan. Als je vervolgens niet op een herinnering reageert via de e-mail, wordt je definitief uitgeschreven.

 

Klinkt goed toch?

 

Wil je ook een gratis kleurboek? Klik dan op onderstaande button:

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens doen via de volgende link:

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Ik wil je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op:

 

 

 

 

Grondslagen

 

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 

1.) Overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De persoonsgegevens die ik daarvoor gebruik is nodig voor:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;

 

2.) Toestemming. De persoonsgegevens die ik daarvoor gebruik zijn nodig voor:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Je geeft me namelijk toestemming om je gegevens te bewaren wanneer je een account aanmaakt om deze account mogelijk te maken en je akkoord gaat met de AVG en Algemene Voorwaarden.

 

3.) Wettelijke verplichting. PGstudio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

4.) Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang. De persoonsgegevens die ik daarvoor gebruik is nodig voor het verzenden van laatste nieuws van PGstudio. Op deze manier kan ik je op de hoogte houden over het laatste nieuws over PGstudio. Naast het laatste nieuws stuur ik je:

 • kijkjes achter de schermen (hoe schrijf of teken ik mijn boeken?);
 • aanbiedingen;
 • informatie over nieuwe producten of diensten;
 • gratis boekjes;
 • en meer.

 

Je kunt je ten aller tijden uitschrijven.

 

Wil jij ook zulke e-mails? Laat je e-mailadres achter en dan krijg je mijn gratis kleurboek er gratis bij!